dinsdag 27 december 2011

OVER 9 DAGEN ZIT IK IN BURKINA FASO

Als ik het over ´we´ heb, bedoel ik de sponsors, jullie dus, en mezelf.
Hallo lieve vrienden van Sorobouly en Zinakongo. Het is bijna zover. Nog 9 dagen en dan ben ik weer onderweg naar onze twee geadopteerde dorpjes. Bij elkaar toch zo´n 2500 mensen die ik met jullie hulp weer een toekomst kan geven. Het eerste dorp Sorobouly schiet al aardig op, hier zijn al een schooltje, waterputten, een groentetuin en een molen. Het laatste wat ik hier ga doen is het aanleggen van een Mangoboomgaard. We beginnen met 100 bomen. Op dit moment zijn ze in Sorobouly hard bezig om de grond te bewerken met houwelen en het harde stoppelige gele gras te verwijderen. Zodra ik aankom in de hoofdstad ga ik mest bestellen, de boompjes bestellen, het gaas kopen en transport regelen om dit alles naar Sorobouly te krijgen. De laatste 25 kilometer zal dit alles per ezelkar naar het dorp vervoerd moeten worden er loopt immers geen weg naar toe.


In Zinakongo ga ik beginnen met de aanleg van een groentetuin. Vorig jaar hebben we hier de school laten renoveren, anders was deze inmiddels ingestort, en dit jaar gaan we buikjes vullen met iets meer dan maïspap alleen. Mijn grootste wens is om ook hier de ondervoeding te verdrijven en de kindersterfte met de helft te verminderen. Terwijl hier in het westen voor miljoenen per jaar wordt weggegooid sterven elders in de wereld nog iedere dag kinderen aan ondervoeding. We leven in een tijd van mondialisering zegt men, maar ik geloof daar niets van. Mondialisering is alleen voor de rijke landen goed, maar in de arme landen zie ik nog heel weinig positieve dingen. En dan bedoel ik met name de Sahel-landen, de landen zonder eigen watervoorziening, zonder bodemschatten en zonder vruchtbare grond en nauwelijks of geen regen. Je zult er maar geboren worden.


Enfin, ik wil hier niet verder over zeuren, tenslotte hebben we er iets aan gedaan en zullen we dit blijven doen zolang ik gezond blijf en op jullie steun mag rekenen.
Het verbaast me iedere keer weer dat er toch mensen betrokken zijn bij kleine projecten en bereid zijn hiervoor te doneren. Een aantal weken geleden werd Jan van den Berk 65 jaar en als verjaardagscadeau vroeg hij een gift voor Sorobouly aan zijn gasten. Dit leverde een heel mooi bedrag op. En het mooie van dit gebaar is, ik kende deze lieve man helmaal niet. Jan is een vriend van een collegaatje van me en had via haar van mijn project gehoord. Ik heb deze man pas leren kennen toen hij mij het geld overhandigde.  Dan is er ook nog de familie Kamps, naar mijn beste weten ken ik deze mensen niet,  toch steunen ze mijn project met een vast bedrag per maand hebben ook nog een aanzienlijk bedrag gestort voor Sorobouly met mijn verjaardag en met Kerst. Ik zou de familie Kamps graag persoonlijk willen bedanken. Ik hoop dan ook dat ze een keer contact met mij zullen opnemen om iets af te spreken.

  
Dan zijn er nog mijn vaste sponsors van het eerste uur, zoals Dirk v.d. W, Thea van de sterren, Gasterij het Vosken, mijn familie, vrienden en kennissen. Dirk en Thea heb ik ook pas dit jaar leren kennen, terwijl ze al 5 jaar sponsoren.  Kort gezegd, er zijn toch nog meer maatschappelijk betrokken mensen in mijn omgeving dan ik dacht. Ik wil iedereen dan ook zeer hartelijk bedanken voor hun donaties en goederen.  Voor een volledige lijst van al mijn sponsors en het actuele sponsorbedrag kijk op www.everyoneweb.com/sprankjehoop onder het kopje ´sponsors´.

Ook de firma Henkelman B.V. wil ik hartelijk bedanken voor het sponsoren van mijn vliegreis. Met Stephan Harleman wil ik dan ook een afspraak maken, zodra ik terug ben uit Afrika.
Ik wil niemand vergeten, ik wil iedereen hartelijk bedanken. Ieder bedrag, groot of klein is van harte welkom. Mocht u nog iets kunnen en willen missen, het is zeer welkom. Hoe groter het bedrag des te meer bomen en des te groter de groentetuin.
Iedere eurocent komt terecht. Het geld wordt heel goed besteed.
U kunt uw eventuele storting overmaken op bankrekeningnummer 18 19 49 318 t.n.v.  C.H.M. Schlager o.v.v. Sorobouly of Zinakongo

  

  

  


zaterdag 3 september 2011

De plannen voor 2012

 

            Parijs - Ouagadougou v.v.

De eerste week van januari vertrek ik weer naar Sorobouly en Zinakongo in Burkina Faso


Mijn vliegreis wordt wederom gesponsord door http://www.henkelman.com/nl/ met dank aan Stephan Harleman
Afhankelijk van het sponsorgeld wil ik in januari 2012 het volgende uitvoeren:
Een mangoboomgaard aanleggen, dit is structureel en het duurt ongeveer 3 tot 4 jaar voordat de bomen de eerste vruchten dragen. Hierdoor kunnen de kinderen over fruit beschikken en het overschot (indien aanwezig) op de markt verkopen en daar medicijnen voor kopen.
Het zou toch mooi zijn als de kinderen niet meer aan malaria hoeven te sterven.
De kosten van een boom zijn ongeveer 25,00 euro. Hierbij is alles inbegrepen: mest, 2 extra putten voor de boongaard, een eenvoudig pompsysteem, gaas om de bomen te beschermen voor het nomadevolk ´de peul´ die overal vrije doorgang hebben met hun vee. Die scharminkels eten alles wat ze tegen komen, ladders en andere materialen. Het zou mooi zijn als er 200 bomen gesponsoord zouden worden. Dan heb ik het over een bedrag van 5000,00 euro


Ook wil ik graag een molen kopen voor de vrouwen in Zinagongo. Dit tweede dorp dat ik samen met jullie geadopteerd heb is net zo armoedig als Sorobouly 5 jaar geleden. Ik vind het dan ook mijn plicht om ook voor hen iets te doen. Zoals jullie hebben kunnen lezen, hebben we daar de school het afgelopen jaar gerenoveerd. Ik heb ook nog 3 weesjes geadopteerd, zodat deze onderdak hebben, voedsel krijgen en naar school kunnen. Hun kleren neem ik ieder jaar mee.
Het is een heel groot bedrag, ik weet het. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Neem nu de Hoorn van Afrika, vreselijk wat daar gebeurt.
Miljoenen zijn er nodig alleen om deze mensen te voeden en eerste hulp te verlenen en dan is er nog steeds niets structureels gebeurd.


Mijn doelstelling is de mensen structureel helpen. De nodige materialen verschaffen, de kennis die ik vergaard heb overdragen en de rest moeten ze zelf doen.
Geld krijgen ze niet, en dat hoeft ook niet. Dit werkt veel beter. Ondanks alle droogte die ook daar was, floreert de tuin en staan de putten nog steeds niet droog. Stierf 4 jaar gelden nog 50% van de kinderen onder de 3 jaar, nu is dat nog maar 10% en dat alles komt omdat jullie mij instaat stellen door sponsoring om deze mensen structureel te helpen.
Ik vraag jullie dan ook dringend doch zeer vriendelijk om mij ook dit jaar weer te steunen, iedere gift is van harte welkom en noodzakelijk.
Zoals jullie weten gaat alles wat jullie sponsoren naar het project. De firma Henkelman betaald mijn vliegreis en de overige kosten betaal ik zelf, zoals mijn visum, medicijnen de reis naar Parijs en terug, extra balen rijst, kleding voor de kinderen, hotelkosten en transportkosten.
Niets maar dan ook niets blijft aan de strijkstok hangen, zoals bij stichtingen en organisaties.


Steun mij! Bijvoorbaat mijn hartelijke dank aan iedereen.
Deze man was mij zeer dankbaar, omdat ik hem met paracemol en warm citroenwater van zijn zware kou genezen heb.


rabobanknummer:  18 19 49 318 t.n.v. C.H.M. Schlager onder vermelding van Project Sorobouly of Zinakongo


Tot de volgende keer
Kijk voor alle sponsors tot nu toe op www.everyoneweb.com/sprankjehoop

vrijdag 17 juni 2011

Hallo lieve vrienden van Sorubouly

Het is alweer een tijdje geleden dat ik iets geschreven heb. 3 Weken geleden is mijn omaatje in Zinakongo overleden. Ze was even oud als ik, maar ik noemde haar altijd ´oma´. Ik heb voor haar begrafenis 100 euro overgemaakt en 200 euro voor extra hekwerk, omdat de tuin wederom iets groter is geworden. Ik heb hiervoor 120 euro van het sponsorgeld gebruikt en de rest heb ik bijgelegd. Het sponsorgeld staat momenteel  op 55 euro.Omdat ik midden in de schoonmaak zit heb ik dit geld echter zelf hard nodig. Na 15 jaar is de vloerbedekking op de trap volledig versleten en ook die in mijn slaapkamer. Ook de wanden waren aan een verflaag toe. Daarom heb ik tijdens Jazz in Duketown twee dagen voor toiletjuffrouw gespeeld om zo toch aan voldoende geld te komen. Ik heb hiermee 180 euro verdiend. Dus het  alles klopt weer als een bus.Zoals jullie kunnen zien ligt de tuin er mooi bij en het watersysteem is eenvoudig maar werkt goed.
Inmiddels zijn de onlusten in Burkina Faso weer tot bedaren gekomen. Ik heb telkens met mijn contact in de hoofdstad getelefoneerd om op de hoogte te blijven. Gelukkig vonden de opstandjes alleen in de steden plaats en niet in de twee geadopteerde dorpjes Sorubouly en Zinakongo. Aanstaande zondag sta ik achter een kraam op de rommelmarkt op het Rivierenplein. Dus…….. kom gezellig langs als je zin hebt. De opbrengst gaat naar, je raadt het al, de projecten in Burkina Faso. Ik sta op de rommelmarkt met tweedehands spulletjes en met nieuwe kinderzwembroeken en babykleertjes.De oudste leerlingen van ons schooltje, wat zien ze er goed uit ten opzichte van 2 jaar geleden!
Ik ga in december of in januari weer terug, misschien is het beetje vroeg om nu al om sponsorgeld te vragen, maar toch wil ik daar nu vast mee beginnen in plaats van op het allerlaatst.Dus als je iets kunt en wilt missen.
Bankrekeningnummer 18 19 49 318 t.n.v. C.H.M. Schlager o.v.v. Sorubouly

vrijdag 4 maart 2011

Hallo lieve sponsors

Het heeft lang geduurd, maar dan toch even een klein berichtje van mij. Ik ben nu 4 weken terug uit Afrika en deze keer ben ik gezond terug gekomen. Ik heb veel kunnen doen en heb een fijne tijd gehad en zowaar een gedeeld onderkomen. De overheid heeft namelijk voor een periode van 5 jaar 2 vaste onderwijzeressen aangesteld, waarvan 1 in Siby woont, zij heet Colette, en de andere in Sorobouly en voor haar heeft de overheid dit onderkomen geplaatst, haar naam is Emma. Emma en ik hebben bijna 2 weken dit onderkomen gedeeld, wat bestaat uit een klein woonvertrek en 2 piepkleine slaapkamertjes. De vensters bestaan uit ijzeren ´luxaflex´ die je open of dicht kunt doen. Mijn matrasje was nog aanwezig en een door mezelf meegebracht lakentje was het slaapvertrekje compleet. Wel heb ik nog even een lap stof moeten kopen, omdat er geen deur in het slaapvertrek was en dus iedereen naar binnen kon kijken.


Ook was er een aparte ruimte om je te wassen en een latrine, wat een heerlijke luxe. Zo comfortabel heb ik mijn tijd daar nog nooit doorgebracht.

Waar heb ik het geld aan uitgeven?
1978 euro uitgegeven aan materialen voor het renoveren voor de school in Zinakongo
330 euro voor een systeem voor het bewateren van de tuin
300 euro voor een tweede pomp in de groetentuin
250 euro aan schoolmaterialen voor 4 klassen
480 euro aan materialen voor het verbouwen van het huis van de molen, zodat er volgend   jaar een pers bijgeplaatst kan worden en eventueel een decortiqueuse
700 euro aan hekwerk, mest, tuinmaterialen  en transport
300 euro op de bankrekening van de associatie van de vrouwen die vast het begin zijn voor de pers die we volgend jaar gaan kopen


Hier zie je de trots van de vrouwen: de graanmolen
Dit was het voor deze keer. De volgende keer ga ik mijn reisverslag schrijven. Ik wil jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!