zaterdag 3 september 2011

De plannen voor 2012

 

            Parijs - Ouagadougou v.v.

De eerste week van januari vertrek ik weer naar Sorobouly en Zinakongo in Burkina Faso


Mijn vliegreis wordt wederom gesponsord door http://www.henkelman.com/nl/ met dank aan Stephan Harleman
Afhankelijk van het sponsorgeld wil ik in januari 2012 het volgende uitvoeren:
Een mangoboomgaard aanleggen, dit is structureel en het duurt ongeveer 3 tot 4 jaar voordat de bomen de eerste vruchten dragen. Hierdoor kunnen de kinderen over fruit beschikken en het overschot (indien aanwezig) op de markt verkopen en daar medicijnen voor kopen.
Het zou toch mooi zijn als de kinderen niet meer aan malaria hoeven te sterven.
De kosten van een boom zijn ongeveer 25,00 euro. Hierbij is alles inbegrepen: mest, 2 extra putten voor de boongaard, een eenvoudig pompsysteem, gaas om de bomen te beschermen voor het nomadevolk ´de peul´ die overal vrije doorgang hebben met hun vee. Die scharminkels eten alles wat ze tegen komen, ladders en andere materialen. Het zou mooi zijn als er 200 bomen gesponsoord zouden worden. Dan heb ik het over een bedrag van 5000,00 euro


Ook wil ik graag een molen kopen voor de vrouwen in Zinagongo. Dit tweede dorp dat ik samen met jullie geadopteerd heb is net zo armoedig als Sorobouly 5 jaar geleden. Ik vind het dan ook mijn plicht om ook voor hen iets te doen. Zoals jullie hebben kunnen lezen, hebben we daar de school het afgelopen jaar gerenoveerd. Ik heb ook nog 3 weesjes geadopteerd, zodat deze onderdak hebben, voedsel krijgen en naar school kunnen. Hun kleren neem ik ieder jaar mee.
Het is een heel groot bedrag, ik weet het. Maar voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Neem nu de Hoorn van Afrika, vreselijk wat daar gebeurt.
Miljoenen zijn er nodig alleen om deze mensen te voeden en eerste hulp te verlenen en dan is er nog steeds niets structureels gebeurd.


Mijn doelstelling is de mensen structureel helpen. De nodige materialen verschaffen, de kennis die ik vergaard heb overdragen en de rest moeten ze zelf doen.
Geld krijgen ze niet, en dat hoeft ook niet. Dit werkt veel beter. Ondanks alle droogte die ook daar was, floreert de tuin en staan de putten nog steeds niet droog. Stierf 4 jaar gelden nog 50% van de kinderen onder de 3 jaar, nu is dat nog maar 10% en dat alles komt omdat jullie mij instaat stellen door sponsoring om deze mensen structureel te helpen.
Ik vraag jullie dan ook dringend doch zeer vriendelijk om mij ook dit jaar weer te steunen, iedere gift is van harte welkom en noodzakelijk.
Zoals jullie weten gaat alles wat jullie sponsoren naar het project. De firma Henkelman betaald mijn vliegreis en de overige kosten betaal ik zelf, zoals mijn visum, medicijnen de reis naar Parijs en terug, extra balen rijst, kleding voor de kinderen, hotelkosten en transportkosten.
Niets maar dan ook niets blijft aan de strijkstok hangen, zoals bij stichtingen en organisaties.


Steun mij! Bijvoorbaat mijn hartelijke dank aan iedereen.
Deze man was mij zeer dankbaar, omdat ik hem met paracemol en warm citroenwater van zijn zware kou genezen heb.


rabobanknummer:  18 19 49 318 t.n.v. C.H.M. Schlager onder vermelding van Project Sorobouly of Zinakongo


Tot de volgende keer
Kijk voor alle sponsors tot nu toe op www.everyoneweb.com/sprankjehoop