dinsdag 8 mei 2012

Daar ben ik dan eindelijk met een verslagje

Ik ben al 3 maanden terug, maar kon er maar niet toe komen om een klein verslagje te maken. Dat heeft met meerdere redenen te maken. zowel zakelijk als privé.
Ik werd als vanouds met open armen in het dorp omtvangen, maar daar schrijf ik de volgende keer meer over.


Het allerbelangrijkste is om jullie te laten weten wat er met het sponsorgeld gedaan is.


Allereerst is er een begin gemaakt met de boomgaard in Sorobouly. Het 3 a 4 jarenplan is nu echt van start gegaan. De foto´s volgen later, omdat het seizoen voor het planten van bomen augustus is. De materialen zijn allemaal besteld en hieronder volgt een lijstje van alle benodigdheden en de prijs ervan.


2 putten                                              120.000 CEF
30 zakken cement                              310.000 CEF
200 mangobomen                              280.000 CEF
Hekwerk en hoekpalen                   1.500.000 CEF
Technisch bodemonderzoek                40.000 CEF
Kunstmest                                          100.000 CEF
Benodigde gereedschappen               200.000 CEF
-------------------------------------------------------------
Totaal                                               2.600.000 CEF
Omgerekend                                            4.000 euro

Dit is een halve hectare met 200 bomen.
Vogend jaar gaan we 200 bomen erbij planten.
Dan hebben we natuurlijk niet zo´n groot bedrag meer nodig.
Het hekwerk is dan de helft van de kosten en putten zijn ook niet nodig.


Daarnaast heb ik ook  nog  800.000 CEF uitgegeven aan de fundering voor 3 nieuwe klaslokalenin Zinakongo. Er zijn nu 339 leerlingen en die passen niet allemaal in het door ons gerenoveerde schoolgebouw met 3 lokalen.


Totaal heb ik dus 3.4000.000 CEF uitgegeven dat is omgerekend: 5100 euro
Dit is echter niet helemaal waar, want de bomen moeten nog betaald worden.
Dat moet in juli gebeuren.
Dit is een bedrag van 420 euro.
We hadden 4300 te besteden en het totaal kwam op 5100 euro.
Ik heb in Nederland meteen 400 euro overgemaakt, zodat de boomgaard helemaal klaar zou zijn voor aankomst van de bomen.
rest mij nog om 420 euro over te maken.
Het sponsorgeld bedraagt op dit moment 145 euro.Daarnaast heb ik ook nog 800.000 CEF uitgegeven aan de fundering voor 3 nieuwe klassen in Zinakongo. Er zijn nu 300 leerlingen en die passen niet in het door ons gerenoveerde schoolgebouw.


Volgend jaar wil ik ook hier verder aan bouwen.
Onderwijs is de eerste stap naar een beter leven, omdat je dan met je medemens 25 kilometer verderop kunt communiceren in de taal van het land te weten: ´Frans`. Ik plaats dit laatste tussen haakjes omdat meer dan 70% van de mensen analfabeet is en alleen hun stamtaal spreekt.


Ik hoop volgend jaar weer op jullie steun te mogen rekenen en wil iedereen heel hartelijk bedanken. Samen hebben we toch weer onze Afrikaanse medemens een beetje geholpen en een toemkomst gegeven.


                                                               

Ik verwacht een brief van de onderwijzer in Sorobouly. Mochten daar nog nieuwtjes in staan dan laat ik jullie dit weten.


Tot de volgende keer met een kort reisverslag en nieuwe foto´s.


Ilona Schlager
Rekeningnummer: 18 19 49 318 o.v.v. project Sorobouly of Zinakongo