Bijdrage leveren?
Iedere bijdrage is zeer welkom. Het maakt niet uit hoeveel je geeft.

Ook na maart 2010 is iedere bijdrage welkom, omdat het gehele project een periode van minimaal 5 jaar gaat duren. Deze periode is nodig om alle plannen te verwezenlijken en het dorp volledig onafhankelijk te maken.
In januari vertrek 2011 vertrek ik weer.

Je kunt je bijdrage storten op bankrekeningnummer:
18 19 49 318, t.n.v. C.H.M. Schlager te 's-Hertogenbosch, o.v.v. project Sorubouly

emailadres: schlager.chm@planet.nl

Heel hartelijk bedankt voor je bijdrage!
Ilona